Facebook

Job i NG

Vi kan altid bruge flere instruktører i Nivå Gymnastikforening

Læs mere her.

Kære medlem af Nivå Gymnastikforening
 
Hermed indkaldes til generalforsamling i Nivå Gymnastikforening.
 
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 8. maj 2018 kl. 18.00 i Mødelokalet, NKK-Hallen, Niverødvej 38, 2990 Nivå.
 
Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens årsberetning og målsætninger for det kommende år 
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 
4. Vedtagelse af budget 
5. Behandling af indkomne forslag
   a. Vedtægtsændringer vedr. godtgørelse
6. Valg til bestyrelsen 
   a. Valg af formand (i lige år) 
   b. Valg af kasserer (i ulige år) 
   c. Valg af øvrige medlemmer (og førstesuppleant og andensuppleant) 
8. Eventuelt 
 
Årets beretning, resultatliste, årsregnskab, vedtægter og indkomne forslag kan findes HER