Facebook

Job i NG

Vi kan altid bruge flere instruktører i Nivå Gymnastikforening

Læs mere her.

Vi har i perioden 2006 til 2009 modtaget støtte til et idrætsprojekt fra Kulturministeriets og Socialministeriets pulje "Idræt for vanskeligt stillede børn". Projektet har vi valgt at kalde "Tumlere og Tonsere"(TOGT).

Baggrund
Andelen af overvægtige og fede børn er mere end fordoblet fra 1989 til 2003 blandt københavnske indskolingsskolebørn på 6-8 år.
Fysisk inaktivitet bliver af førende forskere betragtet som en af de væsentligste årsager til den stærkt stigende forekomst af overvægt og fedme. Derudover er fysisk inaktivitet i sig selv en markant risikofaktor for udvikling af bl.a. type-2 diabetes og hjertekarsygdomme. Fysisk aktivitet har en potent forebyggende og behandlende effekt på flere af de risikofaktorer, der indgår i det metaboliske syndrom; herunder fedme og især intraabdominal fedme, der udgør en særlig risiko.  

Målgruppen er indskolingsbørn fra 0. – 3. klasse. Visiteringen vil foregå fra alle kommunens skoler. Der er ikke i Fredensborg Kommune lavet en optælling af overvægtige børn, men kommunen har en relativt stor andel af etniske minoriteter især fra Tyrkiet, mellemøsten og Pakistan. Prævalencen af overvægt blandt børn fra disse regioner bosiddende i Danmark er markant højere end blandt etniske danske børn. Der er ca. 1000 indskolingsbørn i Fredensborg Kommune. Det skønnes at 20 og 30% af dem er overvægtige, hvilket giver et grundlag for visitation på ca. 250 børn.
Oplægget i denne ansøgning er, at vi laver i alt to hold over to år (det tredje år er til opfølgning af hold to). Hvert hold skal være på ca. 20 børn, og dermed kommer ca. 40 børn igennem projektet med den varighed vi som udgangspunkt har lagt os fast på. Det er ca. 16% af den samlede mængde af overvægtige indskolingsbørn i Fredensborg Kommune.

Mange projekter, der beskæftiger sig med familier med overvægtige børn, visiterer først børnene fra 10-12 års alderen. Med opbakning i flere studier mener vi, at det er afgørende for langsigtede resultater, at vi satser på små børn. Ofte kan det være problemer i forhold til logistik, at man ikke tager små børn ind i sådanne projekter. I den del af Fredensborg Kommune hvor foreningen holder til, ligger der 4 store skoler relativt tæt på hinanden, og befolkningen i Nivå og Kokkedal bor relativt tæt, hvilket letter problemer i forhold til transport etc. Det er også i Nivå og Kokkedal, at der bor mange etniske minoriteter. Projektets omdrejningspunkt er selv sagt løsning af problematikker omkring overvægt, men grundet befolkningssammensætningen samt den relativt større prævalens af overvægt blandt etniske minoriteter vil projektet også få en karakter af at være integrationsfremmende. Det er velkendt, at børn af etniske minoriteter ikke i så høj grad som etniske danske børn er aktive i fritids- og foreningslivet. Med et projekt som dette, der også har forankring af fritidsaktivitet for børnene som et fokuspunkt, vil vi uden tvivl bidrage til en integration af børn og familier i fritids- og foreningslivet samt de deraf afledte positive konsekvenser.     

Projektets formål
- blandt de involverede overvægtige børn
 At genetablere og/eller forøge bevægeglæden
 At styrke følelsen af selvværd
 At forbedre kropskompentencerne og de bevægemæssige evner
 At forbedre konditionen
 At reducere vægten eller stoppe vægtøgningen
 At forøge forståelsen for sundhed ved fysisk aktivitet og sund kost
 At afhjælpe nogle af de psykosociale problemer
 At sørge for fastholdelse i en fritidsaktivitet

- blandt de involverede forældre
 At forøge forståelsen for vigtigheden af fysisk aktivitet
 At forøge forståelsen for sund kost, især praktisk men også teoretisk
 At starte en erkendelsesproces i familierne i forhold til indbyrdes relationer; herunder roller, ansvar, vaner, hierarki etc.

- blandt familierne
 At sørge for en forankring af de tillærte færdigheder og de opnåede resultater på alle fronter ved at følge op med et fast program i et år efter afslutning af den intensive del af projektet

Mere information:
For mere information kan projektlederen kontaktes på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..