Facebook

Job i NG

Vi kan altid bruge flere instruktører i Nivå Gymnastikforening

Læs mere her.

Hermed indkaldes til generalforsamling i Nivå Gymnastikforening.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 23. maj 2017 kl. 18.00 i Mødelokalet, NKK-Hallen, Niverødvej 38, 2990 Nivå.

Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens årsberetning og målsætninger for det kommende år 
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 
4. Vedtagelse af budget 
5. Behandling af indkomne forslag
   a. Ingen indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen 
   a. Valg af formand (i lige år) 
   b. Valg af kasserer (i ulige år) 
   c. Valg af øvrige medlemmer (og førstesuppleant og andensuppleant) 
8. Eventuelt 

Årets beretning, resultatliste, årsregnskab og vedtægter kan findes HER